Trang chủ  
Windows Communication Foundation (WCF) là gì?
Quảng cáo: Thuê nhà mặt tiền quận phú nhuận - Giá rẻ, chính chủ, vị trí đẹp, đường rộng. Nhà trong hẽm, mặt bằng quận phú nhuận đầy đủ diện tích, giá tốt nhất thị trường. Nhận ký gởi cho thuê nhà nguyên căn quận phú nhuận.

Windows Communication Foundation (WCF) là gì?

Message (Bản tin). Giao dịch thường bắt gặp trong các làm việc với cơ sở dữ liệu. Bản dùng thử có thể download ở đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/aa700831.aspx.

Mỗi kênh chính là bộ phận xử lý bản tin theo 1 cách gì đấy. Instance behavior: Hành xử thực thể chuẩn mực xem có bao nhiêu thực thể của dịch vụ đó được chạy. Với việc ra đời của WCF, mọi cách thức liên lạc năm trước đều có thể thực hành trên WCF.

Lớp này khác với lớp thực thi dịch vụ chủ yếu bởi sự khác biệt trong các công việc xử lý content bản tin. Transaction (Giao dịch). WCF bao gồm việc đảm bảo tính toàn diện và bảo mật của bản tin.

kiểu trả về. Có hai kênh khác nhau là kênh giao vận (transport channel) và kênh điều hành (control channel). Hành xử này giúp cho việc điều hành con số luồng có thể truy nhập đến một thực thể của dịch vụ.

Một giao dịch chính là bộ phận của các bước. Các kênh làm công việc trên bản tin và trên đầu đề của bản tin. Nhà đi lên có thể nhóm các liên lạc với nhau thành các giao dịch.

Parameter filtering: Khi một bản tin được đưa đến một dịch vụ, sẽ xảy ra một số hành động dựa trên content phần đầu đề của bản tin. Một tập các kênh thường được đặt tên ngăn xếp kênh. Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF).

Message inspection: Kiểm tra bản tin đem đến cho dịch vụ khả năng chăm sóc bao gồm hay 1 số phần của bản tin. Ở mức công ty, công năng này chất nhận được bạn thực hành các các bước giao dịch qua các căn cơ khác biệt. Giao dịch chỉ chiến thắng khi cả ba mục các bước đều chiến thắng.

Công cụ đi lên với WCF. Host and activation (Chứa và kích hoạt). Transaction behavior: Hành xử giao dịch chất nhận được việc rollback các giao dịch nếu xảy ra lỗi.

Contract bản tin định nghĩa các phần có trong bản tin dùng các giao thức SOAP, và nó chất nhận được điều hành sâu hơn tới các lớp bên trong bản tin khi có nhu cầu sự chính xác như thế. Kênh giao vận đảm nhận việc đọc và ghi các bản tin từ mạng (network) hoặc từ một số điểm giao dịch bên ngoài). Khi một tiến trình WCF liên lạc với 1 tiến trình không là WCF, các bản tin SOAP được mã hoá trên cơ sở XML, nhưng khi nó liên lạc với 1 tiến trình WCF khác, bản tin SOAP có thể được Gia Công hoá dựa trên mã hoá nhị phân.

Có gym dung về contract dịch vụ 1 cách gián tiếp như sau: „Đây là các kiểu dữ liệu của các bản tin của mình, đây là nơi tôi cung cấp, và đây là các giao thức mà tôi có thể liên lạc”. Hoặc Microsoft Visual Studio Express Editions. Contract dịch vụ đặc tả chi tiết các phân khúc của dịch vụ, và được phân phối như chính là giao diện trong các ngôn ngữ lập trình như Visual Basic hay Visual C#.

81da479ab0d7&displaylang=en. Các bước làm công việc như sau:. Host (Chứa).

Lớp bản tin là hệ thống các kênh. Phần cuối sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để quy hoạch đưa vào với WCF cùng với một ví dụ dễ chơi với WCF để học sinh dễ hình dung. Một giấy tờ bạn ký có thể chứa các thông tin như kiểu các bước bạn sẽ làm, và những thông tin mà bạn có nhu cầu bỏ ra cho các bên khác.

Từ khóa: Windows Communication Foundation (WCF) là gì?
Xem Nhiều